Her kjører gutt (11) lastebil

... mens faren ligger i passasjersetet og sover.