Dette har nesten ingen sett før

Sjelden video av Amerikas største rovfugl gir dyrevernerne håp.