Bygge garasje: Hvordan montere gesimsbord

Grimstad Garasjene viser deg hvordan du monterer gesimsbord.