Se hval-krasjet

Hvalfangerskuta og aksjonistene krasjer ihverandre langt til havs.