Rasende tyr etterlot tyreløperen i blanke messingen

Ble latterliggjort i tyrefekterringen.