Baronen blir mobbet av ertekråke

25. mai 2016 ble Baron Blå terrorisert av en innpåsliten kråke.