CAS-ekspert: Spent på å se hva som tilsier at Johaug er uten skyld

Jurist og CAS-ekspert, Robin Mackenzie Robinson er spent tilhører under den muntlige høringen til Therese Johaug. Han har tidligere skrevet en masteroppgave om idrettsutøveres rettssikkerhet i systemet for CAS. Han er spent på hva Johaugs advokater måtte komme med av rettspraksis som skulle tilsi at hun er uten skyld.