Hva er skrantesyke?

Denne filmen forklarer hva dyresykdommen skrantesyke er og hvordan den rammer og smitter mellom hjortedyr. Filmen er laget av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk villreinsenter.