Bilistene ser ikke faren som kommer løpende i veikant