Olabil fra nord til sør

Og Petter Solberg utelukker ikke at han slutter seg til turen.