– Resultatet er sterkt preget av lav oljepris

Statoils resultat for tredje kvartal var på 7,3 milliarder kroner. Det er en nedgang på 57 prosent fra 17,0 milliarder i samme kvartal i fjor. – Vi fortsetter å redusere de underliggende driftskostnadene og leverer et kvartal med god drift og solide resultater fra markedsføring og trading. Våre finansielle resultater ble påvirket av lave oljepriser også i tredje kvartal, sier Statoil-sjef Eldar Sætre. Han viser til fallende råvarepriser som en av årsakene til nedgangen. Det påvirker særlig selskapets internasjonale virksomhet, som hadde et justert underskudd på 4,2 milliarder kroner – sammenlignet med et overskudd på 3,5 milliarder i samme kvartal i fjor.