Han levde tretti år i skogen

Christopher Knight stjal fra campingturister for å overleve.