Unik video viser isolert indianerstamme for første gang

Drone filmet unik video av indianerstamme i Amazonas som aldri har hatt kontakt med omverdenen.