Her innser han den enorme tabben

Skulle bare tøffe seg litt med muskelbilen sin - så gjorde han dette.