Pelssalget øker kraftig

Dyrevernorganisasjoner er bekymret over utviklingen.