Obama: – Det europeiske samholdet er presset

EU reduserer ikke Storbritannias innflytelse i verden, snarere tvert imot, mener USAs president Barack Obama. Han sier det europeiske samholdet er under press på grunn av flyktningkrisen.