Blattmann: - Politiet beklager kun motorproblemer

Lederen for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli var til stede under pressekonferansen.