Eva (2) kjemper for livet etter å ha svelget magneter

En fortvilet mor og far advarer andre foreldre om farene ved magneter.