Bli med helt til topps

Vi smyger oss opp trapper på vei til det som trolig er Norges mest eksklusive arbeidsplass.