Dømt til livsvarig fengsel

Luciano Benjamin Menendez er en av Argentinas mest fryktede militærledere fra diktatortiden.