Alle ser hva som er i ferd med å skje. Unntatt sjåføren

De tuter som galninger for å få sjåførens oppmerksomhet.