Klimaforskning overrasker

Klimaet på Grønland har ikke vært så stabilt som man hittil har trodd.