Gisseldrama i barnehage

17-åring tok rundt 20 barn som gisler i Frankrike.