Sørgende kvinner ble stoppet

Slektningene til de drepte i Srebrenica-massakren ble hindret i å besøke det området der de ble drept.