20 drept av bombing i Syria

Har vært vedvarende vold til tross for våpenhvilen.