Ingen av dyrene ser faren som truer i vannet

Plutselig kommer krokodillen opp i full fart.