Brannskadde Patrick fikk et helt nytt ansikt

Undergikk «historiens mest omfattende ansiktstransplantasjon».