Fikk bjørn inn i butikken

Uventet besøk i New Mexico...