– Dette er ikke skjerpende krav

Dyrevernalliansen om stortingsmeldingen om norsk pelsdyrnæring lagt frem