Glede i gruveleir

Seks lastebiler representerer håp for de innestengte gruvearbeiderne.