Bikke er helt sjef i eget hus

Hun har i hvert fall full kontroll på kjøleskapet.