100-åring er i storform

Han spiller tennis og jogger. Drømmehelsa for alle pensjonister.