Sjåføren tøffer seg - da går det galt

Grisekjøring lønner seg sjelden.