Har de aldri lært at rødt betyr stopp?

Disse bilistene har tydeligvis ikke øynene på veien.