Irakiske kvinner vil kjøre bil

Avtagende vold i Baghdad fører til at mange av byens kvinner ut å kjære bil.