Opposisjonen slakter regjeringens likestillingspolitikk

– Det er underlig at det kun er Høyre og Fremskrittspartiet som mener at denne meldingen vil bringe likestillingen videre, sa saksordfører Anette Trettebergstuen (Ap) fra Stortingets talerstol.