Kong Harald leser opp trontalen under åpningen av Stortinget

Det 163. Storting, 2018.