Ti tonn sprengstoff går av ved Norges største elvekraftverk

Filmer idet terskelen går i lufta.