Storbrann i Göteborg

Millonverdier gikk tapt i lagerbrann.