Konstituert politimester i Hordaland kommenterer Monika-rapporten

Ledelsen i Hordaland-politiet får kraftig kritikk for håndteringen av Monika-saken i en uavhengig rapport. Konstituert politimester i Hordaland, John Reidar Nilsen, kommenterer rapporten direkte fra klokken 13.00.