– Vi vil at Norge skal godta oss, ikke at Russland nekter å ta oss tilbake

Tamara fra Syria sitter nå på ankomstsenteret i Kirkenes med sine to sønner. Hun er redd for å bli sendt tilbake, for da kan sønnene hennes på 17 og 19 bli innkalt til militæret.