ABC Nyheter

Denne skal bane vei for ukrainske styrker

Foto: 3rd Separate Assault Brigade Musikk: Black Box Redigering: Anna Bergesen
Her demonstrerer ukrainske styrker en førerløs minerydder.

Relaterte videoer