Audun Lysbakken: – Siv Jensen er finansminister i de rikes regjering

Ifølge SV-leder Audun Lysbakken har regjeringens skatte- og avgiftspolitikk gitt de 0,1 prosent rikeste i landet 1,4 milliarder kroner i skattekutt de siste fem årene.