Bru over nye E6 i Gudbrandsdalen har kollapset

En ny limtrebro over nye E6 ved Sjoa i Gudbrandsdal kollapset onsdag med en tømmerbil oppå.