Diger bombe fra andre verdenskrig sprengt i lufta

Bomben ble funnet under vann, bare 130 meter fra Sevastopol i Svartehavet.