En blid Mulla ankommer retten

Det var en tilsynelatende blid Mulla Krekar som ankom Oslo tingrett til fengslingsmøte onsdag.