Mer til Holmenkollen

Spleiselag av private, Oslo kommune og staten gir til kollen.