Slik skal NVE senke «Veslemannen»

Illustrasjonen viser hvordan NVE skal vanne fjellpartiet.