Skigåeren filmer idet han forsvinner i snøskredet

Panikken bryter ut idet skredet stilner.