Ville redde 5000 pelsdyr, endte i fiasko

Aktivister slapp ut 5000 mink fra en svensk pelsdyrfarm, men de fleste ble igjen på gården.